Skwerek miejski w Krakowie – Gzymsików

Założenia projektowe:

  • spójna kompozycja układu zieleńców części zewnętrznej oraz wewnętrznej
  • geometryczny układ nasadzeń roślinnych porządkujących przestrzeń
  • spójna kolorystyka projektowanej roślinności
  • roślinność komponowana piętrowo
  • nasadzenia odporne na warunki miejskie wymagające minimalnej pielęgnacji
  • rabaty ściółkowane żwirem – otoczak szary na włókninie czarnej (zmniejszenie zakresu późniejszej pielęgnacji)
  • zabezpieczenie rabat od strony ulicy Mazowieckiej za pomocą balustrady

Share Project :

Projekt zagospodarowania mini zieleni miejskiej w Krakowie

  • Kategorie:
  • Share Project :